In Horst vond de afgelopen week de tweede activiteit van KERNgezond plaats. De KERNgezond kinderen van basisscholen De Weisterbeek en De Doolgaard kregen bezoek van een topsporter. Dit in het teken van een gastles genaamd ‘De Held’.

 

Op 22 januari was keeper van handbalclub Bevo Hc, Mark van den Beucken, aanwezig op De Weisterbeek. Zijn broer, Jeroen van den Beucken, was één dag later te gast bij twee klassen van De Doolgaard. Op 24 januari was triathlete Neiske Becks ook aanwezig bij de Doolgaard. Zij verzorgde de gastles bij twee andere KERNgezond-klassen.

 

Zij allen waren te gast om de gastles ‘De Held’ te verzorgen die in het teken stond van gezond gedrag, één van de drie pijlers van KERNgezond. De topsporters gaven aan dan je pas een held bent als je netjes met anderen omgaat en anderen helpt. Op de scholen maakten de kinderen eerst een woordweb waarbij ze woorden invulden rondom ‘gezond gedrag’. Vervolgens werd de discussie aangegaan over wat gezond gedrag nu is. De topsporters vertelden hoe dit terug komt in hun eigen sport en hoe dit weer terugslaat op het leven van de kinderen.

 

Als laatste werd ingegaan op ‘opstekers’ en ‘afbrekers’. Zo ontdekten de kinderen dat pestgedrag altijd gevolgen blijft hebben. Bij elke nare opmerking kreukelden ze een papier, waarna de opdracht was om het blad weer glad te strijken. Zo zagen de kinderen dat de kreukels, dus de nare opmerkingen, altijd zichtbaar blijven. De opstekers geven de kinderen juist extra energie en een goed gevoel.

 

Op 14 februari worden ook basisscholen De Twister in Horst en De Brink in Melderslo bezocht. Mark van den Beucken zal dan op beide scholen aanwezig zijn.

Foto's 

Meer weten? 

Erik Joosten

Projectmanager

Neem contact op