De ouderen van zorgcentrum RCG in het centrum van Roermond beleefden maandagavond 27 januari een mooie activiteit met de meiden van SVC 2000 onder-12. Dit in het kader van KERNgezond ‘De Buitenspelval’.

 

Tijdens De Buitenspelval worden ouderen uit een zorginstelling gekoppeld aan jongeren uit een jeugdteam van een sportvereniging. Samen gaan ze meerdere activiteiten per jaar beleven waarbij omgaan met elkaar, begrip en respect voor elkaar en iets over hebben voor een ander centraal staan.

 

Eenzaamheid onder ouderen is een nog steeds groeiende maatschappelijke uitdaging. Met ‘De Buitenspelval’ worden er nieuwe, duurzame verbindingen gelegd tussen jong en oud met als doel om de eenzaamheid terug te dringen.

 

In de gemeenschappelijke ruimte maakten de in grote getale opgekomen ouderen kennis met de meiden van SVC 2000. De meiden zorgden ervoor dat de ouderen iets te drinken kregen en een plakje cake waarna de meiden zich een plekje zochten tussen de ouderen. Vervolgens werd er in kleine, gemixte teams een quiz gespeeld waarbij zowel de kennis van oud als jong nodig was om de vragen te beantwoorden. Algemene kennisvragen werden afgewisseld met muziekfragmenten, waarbij soms luidkeels meegezongen werd. De sfeer zat er goed in en voordat men het wist was het moment om af te sluiten alweer aangebroken.

 

Met een grote glimlach werd dan ook afscheid genomen van elkaar. Jong en oud zien elkaar weer op 16 maart bij RCG.

 

Dank aan de partners; VSB Fonds, Stichting RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo, Proteion, Rabobank Roermond-Echt, Rik Dieteren Woningontruiming en Verhuizingen en de solidariteitsbijdrage van de gezamenlijke religieuzen in Nederland via KNR-Projecten in Nederland.(PIN) Zij maken deze bijzondere ontmoetingen mogelijk.

Foto's 

Meer weten? 

Maurice Graef

Projectleider

Neem contact op