Na Neer, Heythuysen, Roggel, Horn en Haelen is Heibloem het zesde dorp in de gemeente Leudal waar het project KERNgezond gestart is. Ook in Heibloem gaan de kinderen van de groepen 5 en 6 van basisschool De Heihorst aan de slag met gezond bewegen, gezonde voeding en gezond gedrag met de inspiratie van topsporters. Buggenum zal binnenkort volgen als zevende dorp in de gemeente.

 

Op maandag 19 november beleefden de kinderen de eerste activiteit. Deze stond in het teken van gezond gedrag. Na de officiële opening kwam tophandballer, van Herpertz Bevo Hc, Jeroen van den Beucken in de klas om een gastles te verzorgen genaamd ‘De Held’. Je bent pas een held als je netjes met anderen omgaat en anderen helpt. De kinderen maakten eerst een woordweb waarbij ze woorden invulden rondom ‘gezond gedrag’. Vervolgens werd de discussie aangegaan over wat gezond gedrag nu is. Jeroen vertelde hoe dit terug komt in de topsport en hoe dit weer terugslaat op het leven van de kinderen. Als laatste werd ingegaan op ‘opstekers’ en ‘afbrekers’. Zo ontdekten de kinderen dat pestgedrag altijd gevolgen bijft hebben. Bij elke nare opmerking kreukelden ze een papier, waarna de opdracht was om het blad weer glad te strijken. Zo zagen de kinderen dat de kreukels, dus de nare opmerkingen, altijd zichtbaar blijven. Hierna maakten ze dan ook samen afspraken rondom gezond gedrag die ze dit jaar gaan naleven in de klas.

 

Een erg interessante en leuke ochtend. De volgende activiteit zal de kennismaking met verschillende sporten zijn. Dit zal in februari plaatsvinden.

Foto's 

Meer weten? 

Ellen Thijssen

Projectmanager

Neem contact op