In het kader van KERNgezond ‘De Buitenspelval’ vond maandagavond een bijzondere ontmoeting plaats tussen de ouderen van zorgcentrum Roncalli en de jeugdspelers van SVC 2000 Jo-14. Samen gaan beide doelgroepen een aantal activiteiten beleven waarbij omgaan met elkaar, begrip en respect voor elkaar en iets over hebben voor een ander centraal staan.

 

Eenzaamheid onder ouderen is een nog steeds groeiende maatschappelijke uitdaging. Met ‘De Buitenspelval’ worden er nieuwe, duurzame verbindingen gelegd tussen jong en oud met als doel om de eenzaamheid terug te dringen.

 

De gemeenschappelijke ruimte bij Roncalli zat goed vol tijdens deze eerste activiteit die in het teken stond van kennis maken met elkaar. Bij binnenkomst zorgden de jeugd ervoor dat de ouderen werden voorzien van een kopje koffie of thee en een plakje cake. Na een korte voorstelronde van de jeugd gingen zij bij de ouderen zitten om daar in gemixte groepen deel te nemen aan een leuke muzikale quiz. Sommige vragen lagen meer in het straatje van oud en sommige in die van jong, er werd lekker druk met elkaar overlegd om tot de goede antwoorden te komen.

 

Jong en oud genoten zichtbaar van deze ontmoeting en de tijd vloog dan ook voorbij. Met een grote glimlach werd dan ook afscheid genomen van elkaar. Op 11 februari vind de volgende ontmoeting plaats tussen beide partijen. Een ontmoeting waar iedereen al naar uit kijkt.

 

Dank aan de partners; VSB Fonds, Stichting RCOAK, Proteion, Rabobank Roermond-Echt, Rik Dieteren Woningontruiming en Verhuizingen en de solidariteitsbijdrage van de gezamenlijke religieuzen in Nederland via KNR-Projecten in Nederland.(PIN) Zij maken deze bijzondere ontmoetingen mogelijk.

Foto's 

Meer weten? 

Erik Joosten

Projectmanager

Neem contact op