Tijdens KERNgezond Dorp & Duel heeft het team van de Fijne Vrienden veel plezier beleefd en zich ingezet voor hun eigen dorp. Naast de sportwedstrijden en de dorpbijdragen deden zij uit zichzelf nog wat extra's.

 

In hun eigen dorp, Panningen, hebben de vrienden gezocht naar sponsoren om hun geleende tenue definitief over te kunnen nemen. Het geld hiervoor hadden ze al snel bij elkaar. Zo hadden zelfs nog

€ 200,- over. Waar misschien vele anderen dit geld hadden verdeeld onder de teamgenoten dachten de Fijne Vrienden daar anders over. In het kader van gezond gedrag en dus het respectvol met elkaar omgaan en aan anderen denken bedachten zij zich dat ze het geld aan een goed doel wilden doneren. Een erg gulle gedachte.

 

Na onderling overleg werd besloten om het geld beschikbaar te stellen aan het KWF. KWF zet zich in voor de bestrijding van de ziekte kanker.

 

Op 7 september hebben de Fijne Vrienden onder toeziend oog van hun ouders een cheque overhandigd aan Dave Snellen van het KWF. Dit deden zij in SportArena De Heuf waar Omroep P & M alles vastlegde.

 

Namens het KWF maar ook namens de organisatie van KERNgezond Dorp & Duel, heel erg bedankt! En jullie zijn een perfect voorbeeld van hoe anderen te helpen!

Foto's 

Meer Weten? 

Erik Joosten

Projectleider Dorp & Duel

Neem contact op