Basisschool De Krullevaar (groepen 5/6 en 6/7) kreeg op donderdag 20 april bezoek van Jong Oranje-handbalster Minke van Katwijk. Zij was daar in het kader van het project KERNgezond. In de klas gaf ze een gastles genaamd ‘De Held’.

 

In deze gastles ging Minke, die haar competitiewedstrijden handbalt bij Handbal Venlo, in op het feit dat je pas een echte held bent als je niet pest en discrimineert. Vele kinderen zien topsporters als hun helden, maar zelf kunnen ze ook een held zijn als ze iedereen mee laten doen, niemand pesten en respect hebben voor iedereen.

 

Deze gastles paste perfect bij één van de drie pijlers van KERNgezond; ‘gezond gedrag’. Nadat Minke zich had voorgesteld aan de kinderen en deze alle vragen konden stellen die ze wilden maakten de kinderen daarna een woordweb rondom het thema. Waar dachten ze aan bij een echte held?

 

Als volgende onderdeel vertelde Minke een verhaal. Een verhaal over een wedstrijddag met daarin allemaal negatieve opmerkingen; ‘jullie zullen vandaag wel verliezen’, ‘Speel je nu weer de bal verkeerd af?!’ enz. Bij elke negatieve opmerking mochten de kinderen een blaadje kreukelen. Daarna vertelde Minke exact hetzelfde verhaal maar dan met positieve opmerkingen; ‘Kom op, jullie gaan winnen!’, ‘Klasse actie!’. Bij elke positieve opmerking mochten de kinderen het gekreukte blaadje één keer glad strijken.

 

Aan het eind hadden de kinderen een plat blaadje waar de kreuklijnen nog duidelijk zichtbaar op waren. Minke gaf aan dat de negatieve opmerkingen altijd zichtbaar zullen blijven ook al zeg je sorry. Probeer dus vooral positieve dingen tegen elkaar te zeggen en elkaar te helpen, dat was haar boodschap.

 

Een indrukwekkende en inspirerende ochtend voor de kinderen die werd afgesloten met een applaus en een groepsfoto!

Foto's 

Meer weten? 

Janiek Hendrikx

Projectmanager

Neem contact op